TẦM NHÌN – CHIẾN LƯỢC

I. Tầm Nhìn

Chung tôi mong muốn trở thành đơn vị cung cấp camera hàng đầu khu vực .

Là nhà cung cấp thương hiệu CAMERA HIKVISION lớn sánh ngang với các thương hiệu hàng đầu hiện nay.

Himalaya được thành lập với sự đam mê. Đối diện với nhiều  thử thách. Bằng tất cả nỗ lực sự quyết tâm và lòng huyết chúng tôi mong muốn mang đến sự hài lòng cho khách hàng với những sản phẩm chất lượng nhất và dịch vụ tốt nhất.

-Chúng tôi cũng mong muốn góp phần vào sự phát triển về kinh tế đất nước.

-Đưa đến cơ hội cho mỗi thành viên của mình những cơ hội tốt nhất để phát triển tài năng, một cuộc sống đầy đủ về vật chất và phong phú về tinh thần.

-Mong muốn lớn nhất là có thể làm được “Chất lượng thép – Uy tín vàng”.

3.     Triết lý kinh doanh:

– Khách hàng là mục tiêu cho sự sáng tạo và đổi mới

– Xã hội là nền tản cho sự phát triển bền vững.

– Mỗi thành viên là trụ cột trong gia đình HTS

4.     Nguyên tắc kinh doanh

– Tuân thủ pháp luật và các chuẩn mực về đạo đức.

– Tôn trọng khách hàng, cổ đông, nhân viên.

– Quan tâm đến môi trường, sức khỏe và an toàn. Duy trì bản sắc văn hóa dân tộc cũng như của doanh nghiệp.

– Là một doanh nghiệp có trách nhiệm với Xã hội.